Documents

 

Documents y ANTM

Documents -  Consentiment informat i declaració de privacitat  

Abans de decidir la vostra participació, si us plau, llegeixi aquest document atentament. D’acord amb la Regulació General de Protecció de Dades (EU Regulation 2016/679), en acceptar el següent document, declaro que se m’ha informat que: 

  • Totes les dades es prendran i tractaran de forma anònima, d'acord amb les lleis de privadesa i només amb finalitats de recerca;
  • la participació en l'estudi és voluntària i gratuïta;
  • les dades personals facilitades seran processades per la Fundació Miquel Agustí de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech, Castelldefels, Espanya (Prof. Joan Casals), per l'Institut de Conservació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana de la Universitat Politècnica de València, València, Espanya (Prof. Maria José Díez ) i per la Universitat de Tuscia, Viterbo, Itàlia (Prof. Andrea Mazzucato);
  • el teu consentiment s'expressa lliurement i pot ser revocat en qualsevol moment durant la realització de l'experiment, fins i tot sense avís previ, sense causar cap desavantatge o perjudici. 

 

Si tens algun dubte o necessites més informació pots contactar amb nosaltres via e-mail als punts d'informació nacional escrivint en castellà/català (harnesstom @ fundaciomiquelagusti.cat), en italià (harnesstom @ unitus.it) o en búlgar (harnesstom.bg @ abv.bg) (tots els punts d'informació també poden respondre en anglès). 

Acord Normalitzat de Transferència de Materials (ANTM)

El "Tractat sobre els Recursos Fitogenètics per a l'Alimentació i l'Agricultura" (TIRFAA; "Tractat") va entrar en vigor el 2004. El Sistema Multilateral d'Accés i Distribució de Beneficis (MLS) facilita l'accés als recursos fitogenètics per a l'alimentació i l'agricultura (RFAA) i la informació associada per a 64 espècies de cultius agrícoles i farratgers. El MLS es va crear per facilitar l’intercanvi de material i informació, alhora que es garanteix una distribució adequada dels beneficis derivats de l'ús dels RFAA.

 

L'Acord Estàndard de Transferència de Material és un model obligatori per a les parts que volen proporcionar i rebre material en el marc del sistema multilateral. És el resultat d'una prolongada negociació entre les parts contractants del Tractat i no es pot modificar ni abreujar de cap manera. No obstant això, conté alguns paràgrafs i seccions que cal completar per a cada transferència de material. 

 

L'ANTM proporciona una forma estandarditzada i mútuament acordada per facilitar l'accés i ús just dels RFAA per a la conservació, el desenvolupament i la capacitació per promoure el desenvolupament agrícola sostenible. 

 

Sense l'ANTM, qualsevol podria reclamar la propietat del material i la informació dels RFAA rebuts, sol·licitar patents o fer valer altres formes de drets de propietat intel·lectual. A més, a cada transferència, es requeririen negociacions potencialment llargues per definir els termes de la transferència. 

 

El text de l'ANTM està fixat pel Tractat i no es pot modificar: l'ANTM ha d'acceptar-se tal com està. És un contracte privat entre el proveïdor i el destinatari i és legalment vinculant, independentment del seu estat o els països on resideixin. Entre altres obligacions, el destinatari pot transferir el material rebut a tercers només sota un nou ANTM. 

 

Els beneficiaris no tenen obligacions financeres si consumeixen directament els productes collits (a més, els productes collits poden vendre's com a hortalisses per al consum). El material de RFAA es pot utilitzar o redistribuir de forma gratuïta amb finalitats de recerca i millora. Es convida els agricultors a sol·licitar i cultivar els RFAA. Poden cultivar i vendre els productes comercialment com ho farien amb qualsevol altra varietat. Simplement, no poden patentar-los i a més, l'ús amb finalitats químiques, farmacèutiques o altres fins industrials diferents de la producció d'aliments o pinsos està expressament prohibit. 

 

El Easy-SMTA és el sistema de TI desenvolupat per facilitar el MLS del Tractat. Aquest Sistema ha estat desenvolupat per la Secretaria del Tractat. L'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) (http://www.fao.org/home/es) és la institució que allotja aquesta Secretaria i, com a tercera part beneficiària designada, supervisa l'execució dels ANTM. 

 

¿Voleu saber més?
Informació completa sobre el Tractat sobre els recursos fitogenètics per a l'alimentació i l'agricultura ("Tractat") 
(http://www.fao.org/plant-treaty/overview/es/)

Detalls complets sobre el Sistema Multilateral i sobre l'Acord estàndard de transferència de material (SMTA) (http://www.fao.org/plant-treaty/es/)

 

 

Website hosted by Toulouse INP