Регистрация


Формуляр за регистрация


"Скъпи сънародници, нашият експеримент ГРАЖДАНСКА НАУКА срещна огромен интерес. Благодарим ви! Регистрирахме над 350 доброволци! За съжаление възможностите ни през тази година са ограничени. Информираме ви, че регистрации, получени след 3 Март няма да бъдат обработвани."

Участието в експериментите Гражданска наука по проекта Harnesstom е напълно безплатно и включва:

  1. Регистрация на уеб сайта (преди 15 март 2022)
  2. Получаване на семена от пет сорта (през март)
  3. Отглеждане на растенията (в саксии, градинка, на полето)
  4. Отбелязване на характеристики на растенията и плодовете и фотографиране на плодовете
  5. Отчитане на резултатите на уеб страницата на проекта Harnesstom или на вашия национален информационен пункт
  6. Получаване на персонален сертификат за Учен-любител
  7. Достъп до резултатите от целия експеримент на уеб сайта на проекта Harnesstom


РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Регистрацията включва предоставяне на детайли за контакт, приемане на административни документи, получаване на семена по пощата. 

 

 

Website hosted by Toulouse INP